Regulamin obiektu

Regulamin Słonecznej Willi!

 1. Doba hotelowa rozpoczyna się od godziny 15.30 w dniu przyjazdu, do godziny 11.00 w dniu
  wyjazdu
 2. Zameldowanie Gości odbywa się do godziny 20.00. W przypadku przyjazdu w późniejszych godzinach prosimy o kontakt w dniu przyjazdu –
  przekażemy informację odnośnie zameldowania.
 3. Przy zameldowaniu Gość otrzymuje dwa klucze – jeden od drzwi wejściowych, drugi od
  pokoju. W przypadku zgubienia klucza obowiązuje opłata 50zł. Klucz przy wymeldowaniu Gość
  przekazuje obsłudze – do ręki
 4. Śniadanie w sezonie wysokim i w weekendy serwujemy w godzinach od 8.00 do 10.00,
  poza sezonem wysokim ustalamy indywidualnie z Gośćmi.
 5. Śniadania powyżej 10 osób serwujemy w formie szwedzkiego stołu, w przypadku mniejszej
  ilości Gości – na półmiskach.
 6. Obowiązuje zakaz wynoszenia jedzenia ze śniadania – można zakupić dodatkowe śniadanie
  na wynos.
 7. Spożywanie posiłków odbywa się wyłącznie w jadalni – restauracji na parterzee Willi,
  wyłącznie w określonych godzinach.
 8. Restauracja czynna w sezonie wysokim i/lub w weekendy. Pracujemy w godzinach od
  13.00-20.00,poza sezonem godziny otwarcia restauracji mogą ulec zmianie.
 9. Rozliczenie za pobyt pobierane jest w dniu przyjazdu, zgodnie z ustalonym przez Państwa
  terminem rezerwacji noclegu. W przypadku wcześniejszego wyjazdu, niż w rezerwowanym przez Państwa terminie,
  należność za pobyt nie ulega zmianie
 10. Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 22.00 do 6.00. W tym czasie prosimy o
  zachowywanie się w sposób nie zakłócający spokoju innych Gości.
 11. .Gość nie może przekazywać/podnajmować pokoju osobom trzecim
 12. Osoby niezameldowane, odwiedzające Gości proszone są o opuszczenie obiektu do
  godziny 22.00.
 13. W obiekcie akceptowane są zwierzęta – opłata 50zł doba.
 14. Na terenie obiektu obowiązuje kategoryczny zakaz palenia papierosów tradycyjnych oraz e-
  papierosów(Zgodnie z Ustawą Dz.U z 1996 r N 10 poz.55 – Kto pali wyroby tytoniowe w
  miejscach objętych zakazami określonymi w art. 5 podlega karze grzywny do 500 zł).
 15. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub
  zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy.
  Każdy rodzic (opiekun), odpowiedzialny jest za szkody wyrządzone przez dzieci.
 16. W pokojach nie wolno używać urządzeń zasilanych energią elektryczną nie stanowiących
  wyposażenia tych pomieszczeń takich jak: grzałki, suszarki do grzybów i inne z
  wyłączeniem ładowarek do telefonów, komputera.
 17. .Nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów
  wartościowych, kosztowności i innych przedmiotów wartościowych albo przedmiotów
  mających wartość naukową lub artystyczną.
 18. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju wyjeżdżającego Gościa, mogą zostać
  wysłane na jego koszt, pod wskazany adres. W przypadku braku dyspozycji przechowujemy przedmioty przez dwa miesiące, po czym
  przekazujemy na cele charytatywne lub do użytku publicznego.
 19. Nie ponosimy odpowiedzialności za rzeczy wniesione przez Gościa na teren obiektu oraz
  za rzeczy w nim pozostawione.
 20. Zastrzegamy sobie prawo do wypowiedzenia pobytu Gości w przypadku rażącego
  naruszenia przez nich niniejszego regulaminu.
 21. Parking przy Willi jest parkingiem niestrzeżonym, nie ponosimy odpowiedzialności za
  uszkodzenia lub utratę pojazdów lub mienia tam pozostawionego.
 22. Zapoznanie się z powyższym regulaminem jest obowiązkiem każdego z Gości.
 23. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia od przestrzegania zasad w nim zawartych.

Dziękujemy za przestrzeganie wyżej wymienionych zaleceń.

REZERWACJA POBYTU I ZASADY PŁATNOŚCI.

 1. Rezerwacji pobytu w Słonecznej Willa można dokonać telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem strony
  internetowej.
 2. Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości nie mniejszej niż 30% wartości rezerwacji na
  konto bankowe (wysokość zadatku uzależniona jest od długości i terminu pobytu)
 3. Płatności należy dokonać do 3 dni od momentu dokonania wstępnej rezerwacji lub w innym terminie
  uzgodnionym z Recepcją.
 4. Brak wpłaty zadatku w uzgodnionym terminie powoduje automatyczną anulację rezerwacji.
 5. Pozostałą należność za pobyt należy uregulować w dniu przyjazdu lub w terminie ustalonym z Recepcją.
 6. Odwołanie rezerwacji w terminie 7 dni przed datą przyjazdu powoduje utratę połowę wpłaconej kwoty –
  pozostałą część można wykorzystać przy kolejnej rezerwacji – ustalając nowy termin.
 7. Odwołanie rezerwacji w terminie krótszym niż 7 dni przed planowanym przyjazdem powoduje utratę całości
  wpłaconego zadatku.
 8. Zmiany terminów rezerwacji przyjmowane są zgodnie z dostępnością wolnych pokoi.
 9. Wpłata zadatku i tym samym dokonanie skutecznej rezerwacji oznacza akceptację warunków rezerwacji
  określonych w niniejszym regulaminie oraz regulaminie ośrodka przez osobę dokonującą rezerwacji.
 10. Nie wykorzystanie całości pobytu przez Gościa na skutek późniejszego przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu
  niż wynika to z rezerwacji, nie skutkuje obniżeniem płatności za usługę.
 11. Niepojawienie się Gościa do godziny 10:00 dnia następnego jest traktowane jako rezygnacja i wiąże się to z
  możliwością wynajęcia pokoju innej osobie, jeżeli nie ustalono inaczej.
Zadzwoń
Dojazd